Gasfiltrering ved høj temperatur

Høj temperatur industrigas indeholder meget tilgængelig energi og materialer, og dets rationelle udnyttelse har store økonomiske og sociale fordele. Høj temperatur røggasfjernelse er nøgleteknologien for at nå målet om energibesparelse og emissionsreduktion og forbedre den omfattende udnyttelsesgrad af ressourcer. Nøglen til at løse dette tekniske problem er avancerede høj temperaturbestandige filtermaterialer.

Med sigte på området for fjernelse af røggasstøv ved høj temperatur har virksomheden udviklet en ny type sintret filt af metalfiber, som har løst de store tekniske problemer med filtermaterialer til røggasfiltrering ved høj temperatur i Kina. De vigtigste fordele er som følger:

Høj støvfjernelseseffektivitet, god luftgennemtrængelighed og lille gulvareal under høj temperatur.

Servicetemperaturen kan nå op til 1000 ℃ med fremragende termisk chokmodstand.

Gaskorrosionsbestandighed ved høj temperatur, god regenereringsydelse og lang levetid.

Det nye sintringsfilt af jernchromaluminiumfiber er velegnet til fjernelse af røggasstøvfelter ved høje temperaturer, herunder:

Høj temperatur gas og røggas fra kraftværker i energiindustrien.

Højtemperatur reaktionsgasser i petrokemisk og kemisk industri

Høj temperatur gas fra højovn og omformer i metallurgisk industri

Høj temperatur udstødningsgas fra glasindustrien

Høj temperatur røggas fra kedler og forbrændingsovne

n3

Udstationeringstid: maj-11-2021